av百度云盘

av百度云盘

三月三日采,阴干。 结青子,细若青麻黄,长几寸。

【主治】养肾气,去脾胃中热,益气。时珍曰∶五加皮,亦名催风使。

【集解】弘景曰∶凡云粱米,皆是粟类,惟其牙头色异为分别耳。洗三次,小便清长,自然胀退。

种始自蜀,故谓之蜀黍。稷黍之苗似粟而低小有毛,结子成枝而殊散,其粒如粟而光滑。

白发返黑∶乌麻,九蒸九晒,研末,枣膏丸,服之。又案∶陈自明《妇人良方》云∶予妇食素,产后七日,乳脉不行,服药无效。

万岁、长生,言其耐久也。饮汁,不过乳石发渴∶大麻仁三合,水三升,煮二升,时时呷之。

Leave a Reply