No.4971模特陆萱萱珠三角旅拍性感灰色露背毛衣真空秀火辣身材诱惑写真[74P]_陆萱萱_秀人网

No.4971模特陆萱萱珠三角旅拍性感灰色露背毛衣真空秀火辣身材诱惑写真[74P]_陆萱萱_秀人网

迟半日又微觉发冷,心中之热更增剧,遂又用生石膏细末二两,煎汤送服阿斯匹林半瓦。【第二方】生石膏细末两半,野台参三钱,生怀地黄一两,生净萸肉六钱,天冬六钱,甘草二钱,下,每饮一次,调入生鸡子黄一枚。

若斯者,可投以大剂白虎汤,遵《伤寒论》一煎三服之法,煎汤三盅,分三次温饮下。后与愚觌面,为述其事,且问甘草原有补性,何以通利二便?

 至仲景着《伤寒论》,知温病初得之治法,原与中风、伤寒皆不同,故于太阳篇首即明分为三项,而于温病复详细论之,此仲景之医学,较上古有进步之处也。【附案】一九一七年,时当仲夏,愚因劳碌过度,兼受暑,遂至病疟。

其方五见于《伤寒论》,今试约略录其数节以为研究之数据。至通下之后,亦无不愈者。

是以愚谓此方之分量必有差误,愚疑此方浓朴之分量,当亦如小承气汤为大黄分量之半,其原本或为浓朴之分量半大黄,大抵由此半字而误为半斤也。然仍宜即脉证之现象而详为区别。

至于一半煎汤一半末服者,因凡治下利之药,丸散优于汤剂,且其性和平,虽重用一斤犹恐不能胜病,故又用一半筛其细末,纳汤药中服之也。 治阴虚发热,阴虚不纳气作喘,劳瘵咳嗽,肾虚不能漉水,小便短少,积成水肿,以及各脏腑阴分虚损者,熟地黄皆能补之。

Leave a Reply